Xəzərsahili və bitişik düzənlik ərazilərindən səmərəli istifadə yolları araşdırılır

Xəzərsahili və bitişik düzənlik ərazilərindən səmərəli istifadə yolları araşdırılır AMEA akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda Azərbaycanın Xəzərsahili və bitişik düzənlik ərazilərinin torpaq-bitki örtüyünün təbii və antropogen deqradasiyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri işlənilir.
İlkin olaraq Samur-Abşeron arası düzən torpaqlarının müxtəlif ekosistemlərdə təbii və antropogen deqradasiyası və torpaqlardan səmərəli istifadə yolları araşdırılıb. Çöl tədqiqatında iki istiqamətdə - təbii və antropogen amillər üzrə ayrı-ayrı ekosistemlərdə qiymətləndirmə meyarları müəyyənləşdirilib.

Tehsil-press.az

Oxşar xəbərlər