YAY SEMESTRİNİN TƏŞKİLİ HAQQINDA

YAY SEMESTRİNİN TƏŞKİLİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏNİZ AKADEMİYASI
- ELANLAR -

* yay semestri akademik borcu qalmış və ya hər hansı fənni üzrə qiymətlərini yüksəltmək istəyən tələbələr üçün təşkil olunur;
* tələbə 10 kreditə qədər fənlər üzrə qeydiyyatdan keçə bilər;
*yay semestri 23 iyul – 24 avqust 2018-ci il tarixlərində əsas tədris binasında təşkil olunacaq;
*Akademik borcu olan IV kurs tələbələri yay semestrində iştirak edə bilərlər;
*Yay semestrinə yazılmaq üçün ərizələr və fənn üzrə kredit haqqının qəbzi 13 iyul 2018-ci il tarixinə qədər dekanlara və ya rektorluğa təqdim edilməlidir.

Oxşar xəbərlər