AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI  FİZİKA İNSTİTUTU
İNSTİTUTDA KEÇİRİLƏCƏK AKADEMİK H.ABDULLAYEVİN 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNACAQ KONFRNAS HAQQINDA

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunda 24-26 sentyabr 2018-ci il tarixlərində akademik H.M.Abdullayevin 100 illiyinə həsr olunmuş Modern Trend of Condensed Matter Physics (MT CMP 2018) beynəlxalq konfransı keçiriləcək. Suallarla bağlı [email protected] email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Tezis və məruzələr 1 avqust 2018-ci ilə qədər qəbul edilir. Məruzə mətnləri A4 formatda, 5 səhifədən artıq olmamalıdır.
Şəkillər: jpg, bmp, wmf, emf formatda;
Mətn: Times New Roman 12 pt, 1 interval
Səhifənin kənarları: 2 sm (yuxarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan)
Məryəm Rafaelqızı
AMEA Fizika İnstitutunun
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri
(012) 5372365


Oxşar xəbərlər