Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etməklə müstəqilliyimizi qorudu və əbədiləşdirdi

Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etməklə müstəqilliyimizi qorudu və əbədiləşdirdi Azərbaycan XX əsrin sonlarında müstəqilliyini bərpa etsə də, istər daxildə, istərsə də xaricdə bunu istəməyən güclü qüvvələr var idi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və torpaqlarımızı işğal etməsi, eləcə də daxildəki siyasi qüvvələrin hakimiyyət uğrunda çəkişmələri dövlətimizi tamamilə zəiflətmiş, məhv olmaq təhlükəsi yaratmışdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi – Müsavat iqtidarı yarıtmaz fəaliyyəti ilə ölkəni vətəndaş müharibəsi və parçalanmaq həddinə çatdırmışdı.
Hər bir xalqın tarixində dönüş nöqtəsi olan mütərəqqi hadisələr tarixə qızıl hərflərlə yazılır və gələcək nəsillər həmin səhifələri öyrənir, onların əhəmiyyətini dərk edirlər.
Bu fikirləri ADPU-nun sosial və humanitar məsələlər üzrə prorektoru filologiya elmləri doktoru, Əməkdar müəllim, professor Fikrət Rzayev bildirib.
F.Rzayev qeyd edib ki, 1993-cü il iyunun 15-də ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqil Azərbaycan dövləti böhrandan xilas oldu. Həmin gün Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. İyunun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri Ali Sovetin sədri Heydər Əliyevə verildi. Azərbaycan xalqının Ulu Öndərə olan tükənməz inamı, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin qüdrəti, əzəməti, öz xalqına sevgisi nəticəsində bugünkü güclü Azərbaycan dövləti formalaşmışdır. Tarixi şəxsiyyət Azərbaycanı parçalanmaqdan xilas etdi, ölkədə qayda-qanun bərpa olundu, güclü ordu quruculuğunun təməlini qoydu.
Ümummilli Liderin gərgin siyasi fəaliyyəti sayəsində Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirildi, atəşkəsə nail olundu. Azərbaycanın iqtisadi inkişafının və gələcəkdə böyük Qələbəmizin qazanılmasının əsası qoyuldu. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Azərbaycan dövləti sürətli və dayanıqlı iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoydu.
Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etməklə müstəqilliyimizi qorudu və əbədiləşdirdi. Respublikada tüğyan edən ictimai-siyasi böhranı aradan qaldırdı, xalqın ciddi narahatlığına səbəb olan qeyri-qanuni silahlı birləşmələri zərərsizləşdirdi, ordudakı pərakəndəliyi aradan qaldırdı və vahid ordu formalaşdırdı. Tədricən iqtisadi sahədə əsaslı dönüş yaratdı, dayanıqlı inkişafın təməlini qoydu.
Hazırda Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclüləri sırasında yer tutur. 2016-cı ildəki Aprel döyüşlərində, Naxçıvanın Günnüt kəndinin işğaldan azad edilməsində və Tovuz əməliyyatında biz bunun şahidi olduq. 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti hərbi təxribatına qarşı rəşadətli ordumuzun göstərdiyi qəhrəmanlıq dünya birliyində də etiraf olunur. Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun göstərdiyi şücaət, xüsusilə, Şuşanın işğaldan azad edilməsi uğrunda həyata keçirilən hərbi əməliyyat bir çox dünya ölkələrinin ordularında öyrənilir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət kursu 2003-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Məhz bu mərhələdə enerji resurslarının ixracından əldə olunan gəlirlərin xüsusi bir qismi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, qeyri-neft sektorunun inkişafına, cəmiyyət həyatının digər sahələrinin yeniləndirilməsi və müasirləşdirilməsinə yönəldildi. Ardıcıl şəkildə qəbul olunmuş və həyata keçirilmiş çoxsaylı dövlət proqramları, reallaşdırılmış xüsusi layihələr güclü iqtisadi potensialın formalaşdırılması, insan kapitalının səfərbər edilməsi və səmərəli istifadəsi, ölkənin bütün sahələr üzrə müasir infrastrukturlarının yaradılması əhalinin rifahının yüksəldilməsini təmin etdi. Aparılan uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan dünyada müstəqil siyasət yürüdən nüfuzlu dövlət, etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və qəbul olunur.

Tehsil-press.az

Oxşar xəbərlər