"HEKAYƏTİ MÜSYÖ JORDAN HƏKİMİ-NƏBATAT VƏ DƏRVİŞ MƏSTƏLİ ŞAH CADÜKUNİ MƏŞHUR" KOMEDİYASI...

31 yanvar tarixində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Sabah” qrupları III kurs “Aktyor sənəti” ixtisası tələbələrinin ifasında, kurs rəhbəri, rejissor Nofəl Vəliyevin rəhbərliyi ilə hazırladıqları M.F.Axundovun “Hekayəti Müsyö Jordan Həkimi-Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Cadükuni Məşhur” komediyası növbəti dəfə Səda Tədris Teatrında tamaşaçılara təqdim olunub.
Tamaşaya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri, “Avropa Hüquqşünas Tələbələr Assosiasiyası”nın üzvləri, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyası, Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası və Milli Aviasiya Akademiyasında təhsil alan tələbələr də dəvət olundular. Yaradıcı heyət tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi, təbii və mahircəsinə ifa olunan tamaşa gənclərə böyük təsir bağışladı.

ADMİU-nun Mətbuat Xidməti


"HEKAYƏTİ MÜSYÖ JORDAN HƏKİMİ-NƏBATAT VƏ DƏRVİŞ MƏSTƏLİ ŞAH CADÜKUNİ MƏŞHUR" KOMEDİYASI..."HEKAYƏTİ MÜSYÖ JORDAN HƏKİMİ-NƏBATAT VƏ DƏRVİŞ MƏSTƏLİ ŞAH CADÜKUNİ MƏŞHUR" KOMEDİYASI..."HEKAYƏTİ MÜSYÖ JORDAN HƏKİMİ-NƏBATAT VƏ DƏRVİŞ MƏSTƏLİ ŞAH CADÜKUNİ MƏŞHUR" KOMEDİYASI..."HEKAYƏTİ MÜSYÖ JORDAN HƏKİMİ-NƏBATAT VƏ DƏRVİŞ MƏSTƏLİ ŞAH CADÜKUNİ MƏŞHUR" KOMEDİYASI...

Oxşar xəbərlər