Tanınmış tədqiqatçı haqqında dəyərli kitab

Tanınmış tədqiqatçı haqqında dəyərli kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent Afaq Əliyeva və kiçik elmi işçi Pərvanə Teyyubovanın həmmüəllifi olduqları “Qulam Məmmədli arxivinin təsviri” kitabı çapdan çıxıb.
Kitab milli–mədəni irsimizin tədqiqi tarixində müstəsna xidmətləri olan mətnşünas alim, təzkirəçi, nasir, publisist, mətbuat araşdırıcısı Qulam Məmmədlinin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan şəxsi arxivindəki materialların təsvirinə həsr edilib.
Kitab “Tərcümeyi-hallar”, “Salnamələr”, “Topladığı əsərlər”, “Məktublar”, “Qulam Məmmədliyə aid sənədlər”, “Fotoşəkillər” bölmələrindən ibarətdir.
Nəşrin redaktoru filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimovdur.

Afət Abbasova

Oxşar xəbərlər