Rəqəmsal irs sahəsində mühüm nəticə əldə olunub

Rəqəmsal irs sahəsində mühüm nəticə əldə olunub AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəna Qasımovanın və Kanadanın “Thinking Capital” şirkətinin risklərin analitikası və modelləşdirilməsi üzrə direktoru Rəhim Abbaslının həmmüəllifliyi ilə “Süni intellekt alqoritmlərindən istifadə etməklə rəqəmsal irs sahəsində axtarış prosesinin təkmilləşdirilməsi” (Advancement of the search process for Digital Heritage by utilizing artificial intelligence algorithms) adlı məqalə “Expert Systems with Applications” beynəlxalq jurnalında dərc olunub.
Məqalə rəqəmsal irs sahəsində süni intellekt alqoritmlərindən istifadə etməklə böyük həcmli rəqəmsal verilənlərdə səmərəli axtarışın aparılması probleminə həsr olunub.
Tədqiqat işində nəzarət olunan (Supervised Machine Learning), nəzarət olunmayan (Unsupervised Machine Learning Algorithms), yarınəzarət olunan (Semi-supervised algorithms) maşın təlimi alqoritmləri müqayisəli təhlil olunub, onların üstün və çatışmayan cəhətləri göstərilib. Axtarış sisteminin konseptual modeli işlənib. Məqalədə rəqəmsal irs sahəsində böyük həcmli verilənlərdə axtarışın effektivliyinin artırılması üçün neyron şəbəkəyə əsaslanan yeni metod (Neural Foresting) təklif olunub.
Eksperimentin nəticələri göstərir ki, təklif olunan metod axtarışın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, verilənlərin həcminin böyüklüyü, istifadəçi sorğularının axınının intensivliyi, axtarışın istifadəçinin niyyətinə uyğunluğu ilə bağlı məsələlərin həlli zamanı geniş perspektivlərə malikdir.
Qeyd edək ki, “Expert Systems with Applications” kompüter elmləri sahəsində nüfuzlu nəşrlərdən biridir. Jurnal “Web of Science” və “Scopus” bazasına daxildir.

Tehsil-press.az

Oxşar xəbərlər